dam bien cong truc

    Dầm biên cầu trục là gì?

    Dầm biên cầu trục là gì?

    Cung cấp dầm biên cho cầu trục 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn,...15 tấn. Dầm biên hay còn gọi là dầm đầu cầu trục, là bộ phận quan trọng cấu thành nên cầu trục. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm di chuyển cầu trục theo phương dọc của nhà xưởng. Cấu tạo của dầm biên cầu trục. Dầm biên được cấu thành tư 3 bộ phận chính Kết cấu thép  Bánh xe di chuyển ( gồm 02 bánh bị động và 02 bánh chủ động) … Đọc Thêm