nguyên lý hoạt động của cầu trục

    CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẦU TRỤC.

    CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẦU TRỤC.

    1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu trục Cầu trục là một loại thiết bị nâng hạ được chia làm hai loại chính: Cầu trục dầm đơn và cầu trục dầm đôi. Đặc điểm của loại thiết bị này là hoạt động trên hệ thống dầm đỡ được đặt trên cao nhà xưởng, cầu trục được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiệm vụ là nâng-hạ-di chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị có tải trọng lớn theo yêu … Đọc Thêm