Chế tạo dầm cầu trục

    Dầm cầu trục là gì?

    Dầm cầu trục là gì?

    1. Khái niệm về cầu trục? Cầu trục là một trong những thiết bị nâng hạ quan trọng, cần có trong nhà xưởng, nhà máy. Đây là thiết bị có nhiệm vụ nâng-hạ-di chuyển hàng hóa có tải trọng lớn mà sức người không thể thực hiện được. Một bộ cầu trục hoàn chỉnh bao gồm 5 bộ phận chính: Dầm chính cầu trục, palang nâng hạ, cơ cấu di chuyển cầu trục, hệ thống cấp điện, tủ điện và các thiết bị an toàn … Đọc Thêm