cầu trục có những loại nào?

    Cầu trục là gì? cầu trục có những loại nào?

    Cầu trục là gì? cầu trục có những loại nào?

    1. Cầu trục là gì? Cầu trục (tên quốc tế là: overhead crane ): là một loại thiết bị nâng hạ chuyên dụng dùng để nâng-hạ- di chuyển hàng hóa trong nhà xưởng, nhà máy. Nó hoạt động trên hệ kết cấu dầm đỡ bằng thép, đặt ở trên cao của nhà xưởng, nhà máy. Khác với cổng trục ( thường hoạt động ngoài trời), cầu trục được lắp đặt bên trong nhà xưởng, hoạt động độc lập trên cao, nó chạy trên hệ … Đọc Thêm