Lăp cầu trục 5 tấn khẩu độ 20m tại Thái Binh

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lắp cầu trục 5 tấn tại KCN Phúc Khánh - Thái Bình

Lắp cầu trục 5 tấn tại KCN Phúc Khánh – Thái Bình

Từ khóa: