lap-cau-truc-trong-KCN-tai-nam-dinh

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm đôi 5 tấn x 16m tại KCN Mỹ Trung Nam Định

Cầu trục dầm đôi 5 tấn x 16m tại KCN Mỹ Trung Nam Định

Từ khóa: