Lap-cau-truc-20-tan-tai-nam-dinh

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục đôi 20 tấn x 15m tại KCN Hoà Xá Nam Định

Cầu trục đôi 20 tấn x 15m tại KCN Hoà Xá Nam Định

Từ khóa: