Chế tạo cẩu trục 10 tấn tại Thái Bình

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm kép 10 tấn lắp tại Thái Bình

Cầu trục 10 tấn lắp tại KCN Phúc Khánh

Từ khóa: