Cẩu trục đôi 5 tán

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Dầm chính cầu trục đôi

Dầm chính cầu trục đôi

Từ khóa: