Dầm cầu trục

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Dầm biên cho cầu trục 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn

Dầm chạy dọc cho cầu trục 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn

Từ khóa: