Cung cấp cẩu trục 10 tấn tại Hòa Bình

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục sử dụng 2 palang

Cầu trục sử dụng 2 palang

Từ khóa: