Cẩu trục đôi 5 tấn tại Hòa Bình

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lăp cầu trục 1 tấn; 2 tấn; 3 tấn; 5 tấn tại hòa bình

Lăp cầu trục 1 tấn; 2 tấn; 3 tấn; 5 tấn tại hòa bình

Từ khóa: