Cẩu trục đôi 5T

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lắp cẩu trục dầm đôi

Cầu trục dầm kép 5 tấn

Từ khóa: