Dùng cầu trục 3 tấn trong nâng hạ máy

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Nâng hạ máy móc bằng cầu trục 3 tấn

Lắp cầu trục trong nhà máy sản xuất nhựa

Từ khóa: