Lắp cầu trục 2 tấn cho công ty Nhật Bản

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Bàn giao cầu trục dầm đơn 2 tấn tại Hòa Lạc

Đưa vào sử dụng cầu trục đơn 2 tấn tại Hà Nội

Từ khóa: