Lắp cầu trục 5 tấn tại KCN Thụy Vân Việt Trì Phú Thọ

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm đôi 5T tại Phú Thọ

Cầu trục dầm đôi 5T tại Phú Thọ

Từ khóa: