ưu điểm của cầu trục

    Phân biệt giữa cầu trục và cổng trục

    Phân biệt giữa cầu trục và cổng trục

    1. Điểm giống nhau giữa:  Cầu trục - Cổng trục Đều là thiết bị nâng hạ chuyên dùng để nâng hạ hàng hóa, máy móc, vật liệu có tải trọng lớn. Cơ cấu nâng - hạ - di chuyển bằng điện, hoạt động được trong nhiều điều kiện làm việc. Cầu trục và cổng trục đều di chuyển linh hoạt trên đường ray có sẵn, xe con (palang) di chuyển trái - phải được trên dầm chính. 2. Điểm khác nhau giữa: Cầu … Đọc Thêm