thiết kế cầu trục

    Khảo sát thiết kế và chế tạo cầu trục

    Khảo sát thiết kế và chế tạo cầu trục

    Dịch vụ khảo sát và thiết kế cầu trục Cầu trục là thiết bị nâng, được thiết kế và chế tạo dựa trên kích thước thực tế của từng nhà xưởng, nhà máy. Bởi vậy, khảo sát mặt bằng lắp đặt cầu trục để đưa ra thiết kế là việc rất quan trọng khi các bạn muốn đầu tư cầu trục.  Nội dung cần khảo sát khi lắp cầu trục. Với các loại cầu trục có mức tải tiêu chuẩn như: 1 tấn; 2 tấn; 3 tấn; 5 tấn; 10 tấn … Đọc Thêm