Thái Bình

    Lắp cầu trục đôi 5 tấn tại Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định

    Lắp cầu trục đôi 5 tấn tại Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định

    Nhu cầu lắp đặt cầu trục đôi 5 tấn tại Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định là 03 địa phương có nền công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước. Trong những năm qua tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp luôn đứng trong tốp đầu, các ngành công nghiệp nặng phát triển nhanh và bền vững. Cùng với sự phát triển về công nghiệp, các doanh nghiệp cũng đầu tư áp dụng nhiều … Đọc Thêm