Lắp đặt cầu trục tại thái bình

    Lắp đặt cầu trục dầm đôi tại Thái Bình

    Lắp đặt cầu trục dầm đôi tại Thái Bình

    Phát triển công nghiệp tại Thái Bình. Thái Bình đã quy hoạch, phát triển 9 KCN tập trung và 15 CCN trên địa bàn huyện, thành. Ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn: là các khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, ít độc hại và có hàm lượng công nghệ cao. Tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào tại địa phương, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp. Phấn đấu tới năm 2020 là tỉnh … Đọc Thêm