lắp đặt cầu trục dầm đơn tại Bắc Ninh

    Cung cấp cầu trục dầm đơn tại Bắc Ninh.

    Cung cấp cầu trục dầm đơn tại Bắc Ninh.

    Nhu cầu sử dụng thiết bị nâng hạ tại Bắc Ninh. Trong những năm gần đây Bắc Ninh là tỉnh luôn đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước luôn nằm trong tôp đầu của cả nước. Các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ phát triển nhanh chóng. Nhu cầu sử dụng các loại máy móc, thiết bị năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt là các thiết bị nâng hạ như: … Đọc Thêm