Lắp cổng trục tại Cao Bằng

    Lắp đặt cổng trục tại Cao Bằng.

    Lắp đặt cổng trục tại Cao Bằng.

    Cung cấp cổng trục trọn gói tại Cao Bằng Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới, có ba cửa khẩu chính và nhiều cửa khẩu phụ, chợ biên giới, có nguồn tài nguyên khoáng sản, thủy điện phong phú, cùng khả năng phát triển các nhà máy sản xuất, nhà kho chứa hàng,....  Hạng mục cung cấp thiết bị nâng hạ: Cầu trục - Cổng trục, phát triển rất mạnh mẽ, với yêu cầu nâng hạ ngày càng đa dạng với các mức … Đọc Thêm