lắp cầu trục tại Nghệ An

    Lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn tại Nghệ An.

    Lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn tại Nghệ An.

    Bàn giao bộ cầu trục 3 tấn dầm đơn tại Nghệ An. Đầu quý II/2017, Cầu trục TN đã tiến hành bàn giao bộ cầu trục dầm đơn 3 tấn tại Công ty TNHH Khánh Trang. Chủ đầu tư là người Trung Quốc, nên yêu cầu về kỹ thuật cũng như thẩm mỹ của sản phẩm rất cao. Trong quá trình chế tạo và lắp đặt đều có sự giám sát về kỹ thuật, tiến độ của đơn vị đầu tư. Bộ cầu trục dầm đơn đã được bàn giao đúng thời gian … Đọc Thêm