lắp cầu trục tại hà nam

    Cung cấp cầu trục dầm đơn tại Hà Nam

    Cung cấp cầu trục dầm đơn tại Hà Nam

    Chế tạo cầu trục dầm đơn tại Hà Nam. Hà Nam là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Với địa hình thuận lợi, phù hợp để đầu tư phát triển công nghiệp. Trong những năm gần đây Hà Nam luôn đi đầu trong hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nó cũng giúp cho nền công nghiệp phụ trợ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thiết bị nâng hạ trong đó có các loại cầu trục dầm … Đọc Thêm