Lắp cầu trục 10 tấn tại Hải Phòng

    Cầu trục dầm đôi 10 tấn tại Hải Phòng.

    Cầu trục dầm đôi 10 tấn tại Hải Phòng.

    Cung cấp trọn bộ cầu trục 10 tấn tại Đình Vũ - Hải Phòng Đầu tháng 03-2017  cầu trục TN đã tiến hành triển khai dự án cung cấp bộ cầu trục dầm đôi 10 tấn cho quý khách hàng tại KCN Đình Vũ - Hải Phòng. Bộ cầu trục dầm đôi có chức năng nhiệm vụ chính là nâng hạ các cấu kiện có mức tải siêu trọng, đòi hỏi độ chính xác và khả năng làm việc liên tục trong môi trường khắc nhiệt. Các công … Đọc Thêm