làm cầu trục dầm đôi

    Làm cầu trục chất lượng

    Làm cầu trục chất lượng

    Làm cầu trục theo yêu cầu. Nhận làm cầu trục theo yêu của nhà xưởng, nhà máy. Chế tạo cầu trục dầm đơn, cầu trục dầm đôi với các mức tải theo yêu cầu, mức nâng hạ phổ biến: từ 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7.5 tấn, 10 tấn, 15 tấn,..tới 50 tấn. Nên làm loại cầu trục nào trong nhà xưởng? Với mức tải nhỏ, khẩu độ ngắn ( dưới 15m), chỉ sử dụng trong công tác bốc xếp đơn giản. Khi đó nên lựa chọ cầu trục … Đọc Thêm