cung cấp cẩu trục tại thái nguyên

    Lắp cầu trục dầm đôi tại Thái Nguyên

    Lắp cầu trục dầm đôi tại Thái Nguyên

    1. Nhu cầu sử dụng cầu trục dầm đôi tại Thái Nguyên. Năm 2017, kinh tế tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 570.000 tỷ đồng. Các ngành sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài và công nghiệp của địa phương đều có mức tăng trường cao so với cùng kỳ, góp phần đưa chỉ tiêu sản xuất công nghiệp năm 2017 … Đọc Thêm