Cung cấp cầu trục cổng trục

    Đặc điểm, công dụng và cách dùng cầu trục, cổng trục an toàn

    Đặc điểm, công dụng và cách dùng cầu trục, cổng trục an toàn

    Cầu trục, cổng trục là 2 sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong hầu hết các ngành kinh tế và quốc phòng để nâng- chuyển vật nặng trong các phân xưởng, xếp dỡ hàng hóa ngoài trời, phía bên trong nhà kho. Vì vậy được rất nhiều nhà máy, nhà xưởng sử dụng, 1. Đặc điểm của cầu trục, cổng trục Những khu vực như cảng biển, nhà kho, nhà máy thép, xưởng cẩu tôn, xưởng đúc bê tông, kho đá ngoài … Đọc Thêm