chế tạo cổng trục tại phú thọ

    Lắp đặt cổng trục tại Phú Thọ.

    Lắp đặt cổng trục tại Phú Thọ.

    Cung cấp cổng trục tại Phú Thọ Phú Thọ là một tỉnh thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ. Có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh kinh tế. Những năm gần đây địa phương đã tập trung phát triển công nghiệp với tốc độ cao, tạo tiềm lực tăng nhanh quy mô giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá để đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Các … Đọc Thêm