che tao cong truc tai hai phong

    Lắp đặt cổng trục tại KCN Đình Vũ – Hải Phòng

    Lắp đặt cổng trục tại KCN Đình Vũ – Hải Phòng

    Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng trục tại Đình Vũ - Hải Phòng. Khu Công nghiệp Đình Vũ (DVIZ) do Công ty Liên doanh Phát triển Đình Vũ quản lý và phát triển. Công ty liên doanh là sự hợp tác hợp bền vững và kết hợp sức mạnh của các tập đoàn AIG của Mỹ, IPEM của Bỉ và Thành phố Hải Phòng nhằm phát triển bán đảo Đình Vũ thành trung tâm Công nghiệp tổng hợp hiện đại trên diện tích 945 ha. Với lợi … Đọc Thêm