cầu trục Thái Bình

    Cầu trục 5 tấn, 10 tấn tại Thái Bình

    Cầu trục 5 tấn, 10 tấn tại Thái Bình

    Chế tạo, lắp đặt cầu trục 5 tấn và 10 tấn tại Thái Bình. Thiết kế, gia công lắp đặt trọn gói các loại cầu trục 5 tấn và cầu trục10 tấn tại các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cung cấp cầu trục trong các khu công nghiệp tại Thái Bình: KCN Tiền Hải, KCN Phúc Khánh;  KCN Nguễn Đức Cảnh; KCN Tiền Phong; KCN Diêm Điền; KCN An Hòa; KCN Gia Lê; KCN Cầu Nghìn; KCN Đồng Tu; KCN … Đọc Thêm