cầu trục 2 dầm

    Cầu trục 1 dầm và cầu trục 2 dầm

    Cầu trục 1 dầm và cầu trục 2 dầm

    1. Cầu trục một dầm là gì? Cầu trục một dầm ( cầu trục dầm đơn hay cầu trục treo,..) là thiết bị nâng hạ hàng hóa, máy móc có trong nhà xưởng, nhà máy. Đặc điểm của cầu trục một dầm: Cầu trục 1 dầm có đặc điểm sau: Gồm 1 dầm chính, 02 dầm biên Palang được treo dưới bản cánh của dầm chính. Palang di chuyển dưới cánh dầm chính nhờ cụm treo. Dầm chính được chế tạo dạng hộp … Đọc Thêm