cầu chục 5 tấn tại Hòa Bình

    Lắp đặt cầu trục 5 tấn tại Lương Sơn – Hòa Bình

    Lắp đặt cầu trục 5 tấn tại Lương Sơn – Hòa Bình

    Khảo sát mặt bằng nhà xưởng tại Lương Sơn - Hòa Bình Để việc báo giá và chế tạo được chính xác nhất, Cầu trục TN sẽ cử kỹ thuật xuống trực tiếp mặt bằng nơi lắp đặt cầu trục để tiến hành đo đạc thông số, khảo sát vị trí lắp đặt cầu trục. Nhà xưởng lắp đặt cầu trục 5 tấn tại Lương Sơn - Hòa Bình có thông số kích thước như sau: Chiều rộng nhà xưởng: 20 mét Chiều cao nhà xưởng: 7 … Đọc Thêm