Các mức tải của cầu trục đôi

    Cầu trục dầm đôi có những tải trọng nào?

    Cầu trục dầm đôi có những tải trọng nào?

    Thiết kế, chế tạo và lắp đặt cầu trục dầm đôi Cầu trục dầm đôi ( Cầu trục hai dầm) có thiết kế dạng hai dầm chính đặt song song với nhau, đường chạy ray đặt trên cao nhà xưởng, nhà máy. Dầm chính được cấu tạo kiểu dạng hộp hoặc giàn không gian, hệ palang liên kết với thành của hai dầm chính, palang lang có 2 loại: 1 cấp tốc độ và 2 cấp tốc độ. Chiều dài cáp phù thuộc và chiều cao nâng hạ thực … Đọc Thêm