Giá cầu trục 5 tấn

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm đơn 5 tấn; LK= 19m

Cầu trục 5 tấn dầm đơn

Từ khóa: