Lắp đặt cầu trục trọn gói tại Hà Giang

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lắp đặt cầu trục trong nhà máy tại Hà Giang

Cầu trục 3 tấn trong mỏ quặng

Từ khóa: