Chế tạo cầu trục 1 dầm 7,5 tấn

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Lắp cẩu trục 7,5 tấn trong nhà máy

Cung cấp cầu trục chất lượng

Từ khóa: