Lắp đặt cầu trục 3T trong nhà máy

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cẩu trục dầm đơn 3 tấn

Cầu trục 3 tấn dầm treo

Từ khóa: