Cau truc 7.5 tan.

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm đơn

Cầu trục dầm đơn chất lượng cao, tiến độ đảm bảo, giá thành cạnh tranh

Từ khóa: