lap-cau-truc-7,5 tấn

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm đôi 7.5 tấn hoàn thành

Lắp đặt cầu trục 7.5 tấn trọn gói

Từ khóa: