Cẩu trục dầm đôi 10 tấn

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cầu trục dầm đôi 10 tấn x 30m

Cầu trục dầm đôi 10 tấn x 30m

Từ khóa: