Lắp cẩu trục 5 tấn dầm đơn tại Hải Phòng

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cẩu trục 5 tấn trong nhà máy tại KCN Tràng Duệ

Cẩu trục 5 tấn trong nhà máy tại KCN Tràng Duệ

Từ khóa: