cap-dien-det-8c-x-1

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

cáp điện dẹt 8Cx1.5mm

cáp điện dẹt 8Cx1.5mm

Từ khóa: