cap-dien-det-10-x-15mm

  • Đơn giá Thỏa thuận
  • Thiết bị
  • Chế tạo kết cấu
  • Tiến độ
  • Bảo hành
  • Liên hệ

Mô tả

Cáp điện dẹt 10Cx1.5mm

Cáp điện dẹt 10Cx1.5mm

Từ khóa: